آغاز انجام تست با کیت‌های تشخیص فوری کرونا در خوزستان
آغاز انجام تست با کیت‌های تشخیص فوری کرونا در خوزستان
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آغاز انجام تست با کیت‌های تشخیص فوری کرونا در استان خبر داد.

دکتر سیدمحمد علوی، اظهار کرد: نخستین محموله کیت‌های تست سریع کرونا با ۱۰ هزار عدد کیت وارد خوزستان شده و استفاده از این کیت‌های تشخیص فوری در شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از امروز (۱۶ آذرماه) آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این تست‌ها برای ردیابی موارد تماس استفاده می‌شوند، افزود: این کیت‌ها در در شهرستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز توزیع شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: کیت‌های تست سریع کرونا صرفا در مراکز بهداشت استفاده خواهند شد نه در بیمارستان‌ها و بخش خصوصی.