آمار بیشترین میزان بارش‌های خوزستان
آمار بیشترین میزان بارش‌های خوزستان
بیشترین میزان بارش‌های استان تا صبح امروز توسط هواشناسی خوزستان اعلام شد.

 

آمار بیشترین میزان بارش‌های خوزستان
از اهواز، طبق اعلام هواشناسی خوزستان، بیشترین میزان بارش‌ها تا ساعت ۹:۴۵ به شرح زیر است:

رامهرمز ۵۰.۴ میلی متر
آبادان ۲۷.۸ میلی متر
بهبهان ۲۴.۴ میلی متر
شادگان ۲۰.۵ میلی متر
آغاجاری ۱۹.۵ میلی متر
ایذه ۱۸.۴ میلی متر
اهواز ۱۴.۹ میلی متر
دهدز ۱۴.۸ میلی متر
هندیجان ۱۲.۹ میلی متر
بستان ۸.۳ میلی متر
بندر ماهشهر ۷.۴ میلی متر
مسجد سلیمان ۴.۵ میلی متر
شوشتر ۲.۶ میلی متر
حسینیه ۲.۶ میلی متر
گتوند ۰.۵ میلی متر
صفی آباد-دزفول ۰.۰۱ میلی متر