اتصال ۴۰ درصد جایگاه‌های سوخت خوزستان به سامانه هوشمند
اتصال ۴۰ درصد جایگاه‌های سوخت خوزستان به سامانه هوشمند
 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خوزستان از اتصال ۴۰ درصد جایگاه های سوخت به سامانه هوشمند سوخت خبر داد.

نعمت الله نجفی در خصوص آخرین وضعیت جایگاه‌های توزیع سوخت در خوزستان، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد جایگاه های سوخت خوزستان به سامانه هوشمند متصل شده اند و ۵۰ درصد جایگاه های سوخت نیز بدون اتصال به سامانه هوشمند در حال فعالیت هستند.

وی افزود: حدود ۴۰ درصد دیگر آماده اتصال به سامانه هوشمند هستند که در صورت ارسال سرور مرکزی و اگر مشکلی پیش نیاید تا صبح شنبه بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد جایگاه های سوخت با اتصال به سامانه هوشمند فعالیت می کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خوزستان که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: از پنجشنبه شب پیکربندی جایگاه های سوخت به پایان رسیده و تنها منتظر هستیم تا سرور مرکزی اجازه وارد شدن این جایگاه ها به سرویس را بدهد.