احسان فرامرزی به عنوان شهردار لالی معرفی شد
احسان فرامرزی به عنوان شهردار لالی معرفی شد
  شورای شهر لالی با موضوع انتخاب شهردار برگزار شد و طی آن احسان فرامرزی با کسب ۵ رای موافق به عنوان شهردار لالی معرفی شد.

اعضای شورای اسلامی شهر لالی شهردار خود را انتخاب کردند.

شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ جلسه شورای شهر لالی با موضوع انتخاب شهردار برگزار شد و طی آن احسان فرامرزی با کسب ۵ رای موافق به عنوان شهردار لالی معرفی شد.

فرامرزی، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران است.

رزومه احسان فرامرزی به شرح ذیل می باشد:

خدمات

مدیر اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز به مدت ۳۶ ماه

مدیر پروژه های فرهنگسراهای محله ای معاونت فنی شهرداری اهواز به مدت ۱۶ ماه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۷ اهواز به مدت ۲۴ ماه

رئیس اداره تعمیرات و تاسیسات شهری شهرداری اهواز به مدت ۲۴ ماه

سرپرست امور گشت فنی و تخلفات ساختمانی شهرداری منطقه ۸ اهواز به مدت ۱۳ ماه

سوابق مشاوره ای _ کمیته ها

ناظر عالی قرارداد جمع آوری پسماند شهرداری اهواز به مدت ۱۲ ماه

مشاور در امور پروژه های فنی شهرداری منطقه ۳ اهواز به مدت ۱۲ ماه

عضو ستاد ایمنی و مقابله با بحران شهرداری اهواز به مدت ۳۶ ماه

عضو کمیته ارزیابی و کنترل عملکرد شهرداری اهواز به مدت ۱۲ ماه

عضو کمیته تخصصی سرمایه انسانی، حقوقی و پیمان های شهرداری اهواز به مدت ۱۲ ماه