اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله به ۴ ماه حقوق معوقه!!
اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله به ۴ ماه حقوق معوقه!!
حقوق کارگران خدمات شهری شهر کوت عبدالله نزدیک به 4 ماه است پرداخت نشده است به همین خاطر کارگران خدمات شهری شهرداری این شهر صبح امروز در مقابل شهرداری شهر کوت عبدالله تجمع کردند.

به گزارش اندیشه خوزستان،صبح امروز کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود در مقابل ساختمان این شهر تجمع کردند.

حقوق این کارگران از شهریور ماه امسال پرداخت نشده است