افتتاح ۱۸ پروژه بهداشتی درمانی خوزستان با حضور وزیر بهداشت در آبادان
افتتاح ۱۸ پروژه بهداشتی درمانی خوزستان با حضور وزیر بهداشت در آبادان
 ۱۸ پروژه بهداشتی، درمانی و عمرانی در شش شهرستان خوزستان با حضور وزیر بهداشت به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

۱۸ پروژه بهداشتی، درمانی و عمرانی ۶ شهرستان خوزستان با اعتبار یک هزار و ۹۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال با حضور دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در آبادان به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

بر این اساس پنج پروژه در آبادان با ۶۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال، ۶ پروژه در خرمشهر با ۳۶ میلیارد ریال و سه پروژه در شادگان با ۷۳ میلیارد ریال افتتاح شده است.

همچنین پروژه بیمارستان طریق‌القدس بستان با هزینه عمرانی ۱۴۰ میلیارد ریال، بیمارستان امام رضا الوار گرمسیری با ۳۲ تخت بستری با اعتبار ۳۳۰ میلیارد ریال، پروژه مگا آی سیو بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال و بازسازی و بهسازی آشپزخانه صنعتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اعتبار ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به بهره‌برداری رسید.

وزیر بهداشت امروز در سفری یک روزه به خوزستان، پروژه‌های بهداشتی و درمانی را افتتاح می‌کند.