افزایش رضایتمندی شهروندان از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری است
 افزایش رضایتمندی شهروندان از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری است
جلسه گزارش عملکرد مناطق هشتگانه در خصوص رسیدگی به درخواست‌های مردمی ثبت شده در سامانه ۱۳۷ شهرداری مرکز با حضور ابراهیم نوشادی شهردار اهواز، سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، مدیر و اعضای سامانه ۱۳۷ شهرداری و مدیران مناطق هشتگانه و سازمان ها برگزار شد.

در این جلسه ابتدا با نگاهی به رتبه های کسب شده مناطق، مدیران مناطق و سازمان ها گزارشی از عملکرد خود را در جهت رفع مشکلات ثبت شده در سامانه ۱۳۷ توسط مردم ارائه دادند.

شهردار اهواز هدف از این نشست را ارتقای سطح بهره وری و بهبود عملکرد دستگاهها عنوان کرد و افزایش رضایتمندی شهروندان را از مهمترین اولویت های مدیریت شهری دانست.
وی افزود: تقویت این سامانه در همه سطوح نشانه دغدغه مندی مجموعه مدیریت شهری نسبت به مطالبات مردم است که این حس پاسخگویی شهرداری به مردم می تواند معیاری برای ارزیابی مدیران قلمداد شود.

نوشادی در ادامه تصریح کرد: موضوع سامانه ۱۳۷ مطالبات مردم در خصوص مسائل و نیازهایشان در حوزه شهری به خصوص مسائل خدمات شهری است که این مقوله جزو اولویت های اصلی شهرداری است بنابراین مناطق و حوزه‌های مرتبط موظف هستند اشکالات و چالش هایی که مردم به این سامانه ارجاع می دهند را دریافت و در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

شهردار اهواز گفت: امیدواریم با انجام این اقدامات و اتمام این ساماندهی ها دیگر شاهد ریختن نخاله در سطح شهر که یکی از چالشهای شهری است، نباشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری استاندار محترم پیگیر این هستیم که دستگاه و صنایع و شرکتها، ماشین آلات را در اختیار شهرداری قرار دهند تا نخاله های موجود در سطح شهر را جمع آوری کنیم.

ساماندهی نخاله‌های شهری توسط ماشین های حمل نخاله، جی پی اس دار کردن ماشین های حمل نخاله، ساماندهی جحشه های در سطح شهر و همکاری پلیس و ایجاد گشت و موضوعات دیگر درخصوص این سامانه از دیگر محورهای مورد توجه این جلسه بود .

گفتنی است در این جلسه مقرر شد که جلسات سامانه ۱۳۷ به صورت هفتگی تداوم داشته باشند.