افزایش مصرف برق در خوزستان
افزایش مصرف برق در خوزستان
 مدیر بازار برق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: مصرف برق در خوزستان در هفت ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته، ۲.۸۵ درصد افزایش داشته است.

 

فرامرز شادفر ، در خصوص آخرین وضعیت مصرف انرژی در خوزستان اظهار کرد: در هفت ماه گذشته، ۲۹ هزار و ۲۱۴ گیگاوات ساعت برق در خوزستان تولید شده که سهم نیروگاه‌های برق‌آبی ۱۱ هزار و ۵۷۷ گیگاوات معادل ۳۹.۶ درصد، سهم نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی ۱۷ هزار و ۴۳۹ گیگاوات معادل ۵۹.۷ درصد و سهم نیروگاه‌های DG ۱۹۸ گیگاوات ساعت معادل ۰.۶۸ درصد بوده است.

وی افزود: ۴۲.۸ درصد از میزان برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی و گازی خوزستان در بخش دولتی یعنی نیروگاه‌های رامین و ماهشهر و ۵۷.۲ درصد توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی از جمله نیروگاه‌های زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر تولید شده است.

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه مصرف برق در خوزستان در هفت ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته، ۲.۸۵ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: در طول هفت ماهه نخست امسال در خوزستان ۲۸ هزار و ۲۸۲ گیگاوات برق مصرف شده است.

شادفر در پایان خاطرنشان‌کرد: پیک مهرماه سال جاری هفت هزار و ۶۲۳ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل حدود ۲.۴۷ درصد افزایش داشته است.