افزایش ۱۳۰ درصد حقوق بازنشستگان
افزایش ۱۳۰ درصد حقوق بازنشستگان
سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان گفت : با متناسب سازی و همچنین افزایش سنواتی، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۳۰ درصد رشد نسبت به اسفند ۹۸ رشد داشته است.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان در نشستی با حضور خبرنگاران گفت : پس از افزایش سالانه حقوق مستمری بگیران در فروردین ماه ۹۹ ؛ این سازمان در مردادماه سال۹۹ به پشتوانه ۳۲ هزار میلیارد تومان وصول مطالبات از دولت متناسب سازی حقوق مستمری بگیران این سازمان را اجرا و احکام جدید آنان را صادر و پرداختیها بر اساس احکام جدید صورت گرفت در مجموع این افزایش ها نسبت به اسفند ۹۸ حدود ۴۹ درصد بود.
سید محمد مرعشی ادامه داد : در مهرماه ۱۳۹۹ صندوق های بازنشستگی کشوری پس از افزایش حقوق ابتدای سال ۹۹ مجددا همسان سازی حقوق در خصوص مستمری بگیران تحت پوشش خود را اجرا نمودند که باعث ایجاد اختلاف فاحش در سطح حقوق مستمری بگیران دو صندوق شد و علاوه بر اینکه همسان سازی انجام شده توسط این سازمان موجبات رضایت مخاطبین مربوطه را فراهم نیاورد بلکه باعث شکل گیری اعتراضات و تجمعاتی بصورت مستمر در مقابل ساختمان های ادارات کل تامین اجتماعی در استان ها و بعضا در مقابل استانداری و همچنین در مقابل سازمان مرکزی تامین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی در تهران جهت طرح مطالبات خود و رفع تبعیض ایجاد شده گردید.
وی افزود : اکنون پس از پیگیری های مکرر در سطوح ملی و استانی و علیرغم تنگناهای مالی که این سازمان با آن مواجه بوده اقدام در خصوص مطالبات مطرح شده عملیاتی شده و احتساب سنوات ارفاقی بازنشستگان سخت و زیان آور که در محاسبات اولیه لحاظ نشده بود به منظورمساعدت با این بخش از مستمری بگیران مجددا مورد احتساب قرار گرفته و مابه التفاوت مربوطه در اسفند ماه ۹۹ به افراد ذیربط پرداخت شده است.
مرعشی بیان کرد : از طرفی با پیگیری های موثر وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیرعامل محترم سازمان و با عنایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان در قالب بند واو تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مورد تصویب قرار گرفته است و این سازمان با تکیه بر این مصوبه بدون دریافت هیچگونه مبلغی جهت تسریع در اجرای همسان سازی مستمری بگیران کار صدور احکام مربوطه را آغاز و برای اولین بار افزایش سالانه مستمریها در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را به همراه مبالغ مربوط به همسان سازی در فروردین ماه پرداخت خواهد نمود که این ارقام از تاریخ ۱۴۰۰
/ ۱ / ۱۹ به حساب مستمری بگیران واریز خواهد شد و باعث رفع تبعیض در سطح حقوق مستمری بگیران سازمان با سایر صندوق ها خواهد شد .
مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان افزود : لازم به توضیح است که مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز در روزهای پایانی اسفند ماه به صورت على الحساب به حساب بازنشستگان واریز شد.
وی بیان داشت : آنچه در اسفند سال ۹۸ با دو مرحله همسان سازی و افزایش سنواتی در سال ۹۹ برای بازنشستگان صندوق کشوری صورت گرفت افزایش ۱۳۰ درصدی حقوقشان در فروردین ۱۴۰۰ بود. به همین دلیل قرار شد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز همانند آنها افزایش پیدا کند و مابه التفاوت حقوق جبران شود. آنچه امروز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت میشود ۱۵ هزار میلیارد تومان در فروردین ماه است در حالی که در سال ۹۸ مجموع پرداختی های حقوق بازنشستگان ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در ماه بود.
مرعشی گفت : با متناسب سازی انجام شده و همچنین افزایش سنواتی، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ۱۳۰ درصد در فروردین ماه نسبت به اسفند ۹۸ رشد داشته است. بعنوان مثال فردی با ۳۰ سال سابقه کار و حداقل پرداختی بیمه که در اسفند ۹۸ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافتی داشته در فروردین ۱۴۰۰ دریافتی اش به ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. برای بازنشستگان کمتر از ۳۰ سال سابقه نیز این مبلغ، کاهش جزئی دارد و برای بیش از ۳۰ سال سابقه ها افزایش پیدا میکند.