امضای یادداشت تفاهم کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی
امضای یادداشت تفاهم کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی
یادداشت تفاهم پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی توسط وزیران امور خارجه دوکشور در پرتوریا به امضا رسید .

حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان و خانم نالدی پانور، وزیر همکاری وروابط بین‌الملل آفریقای جنوبی، در پایان مذاکرات هیاتهای کارشناسی کمیسون مشترک همکاری‌های اقتصادی، پس از استماع گزارش کار مذاکرات این هیاتها که از سوی مدیران کل منطقه‌ای وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور ارائه شد، یادداشت تفاهم پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی را در پرتوریا به امضا رساندند.