اهدای ۲ هزار سبد غذایی به خانواده های کم برخوردار خوزستان
اهدای ۲ هزار سبد غذایی به خانواده های کم برخوردار خوزستان
در طرح پویش ماه مهربانی به همت خیرین و با مشارکت مرکز نیکوکاری بسوی خدا و کمیته امداد امام خیمنی شهرستان کارون 2000 سبد غذایی به خانواده های کم برخوردار اهدا گردید.

عقیل عباسی مسئول مرکز نیکوکاری به سوی خدا در خصوص این پویش گفت : چند سالی هست که سعی داریم در خدمت خانواده های کم برخوردار و محروم باشیم و به لطف خدا و کمک خیرین توانسته ایم کمک هایی در زمینه خورد و خوراک ، حمایت های تحصیلی و ساخت و بازسازی بنا داشته باشیم.
وی ادامه داد : در این ماه مبارک نیز سعی داشتیم دو هزار سبد غذایی شامل گوشت قرمز ، آرد ، برنج و غیره داشته باشیم که با کمک خیرین و کمیته امداد امام خمینی این سبد های غذایی فراهم گشت.