ایجاد امکان کشاورزی در ۱۰۰هکتار از اراضی همجوار تاسیسات نفت و گاز مارون
ایجاد امکان کشاورزی در ۱۰۰هکتار از اراضی همجوار تاسیسات نفت و گاز مارون
سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از اتمام احداث دو دهانه پل در روستاهای شهرستان رامشیر، همجوار با تاسیسات فرایندی شرکت خبر داد که امکان کشاورزی در 100 هکتار از اراضی که پیش از این قابل دسترسی نبوده اند را فراهم می آورند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، مهندس قباد ناصری با بیان اینکه این شرکت در اجرای طرح های مرتبط با مسئولیت های اجتماعی همواره ابعاد مختلف زیست محیطی، رفاهی، معیشتی و فرهنگی مناطق همجوار را مدنظر قرار می دهد، اظهار داشت: اجرای پروژه احداث دو دهانه پل با هدف بهبود مسیر دسترسی به روستاها و ایجاد زمینه کشاورزی در حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز اجرا شد که این خدمت، علاوه بر ارتقاء ایمنی در دسترسی و رفاه نسبی، زمینه ایجاد چندین شغل را برای بخشی از مردم شریف همجوار واحدهای عملیاتی شرکت فراهم نمود.

وی افزود: پروژه احداث این دو پل در حدفاصل روستاهای تل اسود و فرهه از توابع شهرستان رامشیر هزینه ای  حدود ۲ میلیارد ریال را در برداشته است.