ایجاد بازارچه های موقت برای دستفروشان
ایجاد بازارچه های موقت برای دستفروشان
عملیات ساماندهی دستفروشان سطح شهر عبدالله با حضور کریم باوی شهردار کوت عبدالله باهمکاری نیروی انتظامی اجرا شد.

کریم باوی شهردار کوت عبدالله گفت: دستفروشان و بساطی های سطح شهر یکی از عوامل ترافیک و آلایندگی شهری به حساب می آیند که علاوه بر ایجاد سیما و منظر ناهنجار منجر به مزاحمت های گوناگون شهری می گردد؛ بر همین اساس شهرداری کوت عبدالله بازارچه ماهی فروشان که با استقرار در اتوبان اصلی امام علی علیه السلام با ایجاد ترافیک و آلودگی های شهری برای شهروندان مزاحمت ایجاد نموده بود را طی یک برنامه ریزی مدون با سایر ارگان های ذیربط شهرستان کارون ساماندهی نمود.

باوی افزود: در راستای انجام وظایف محوله به شهرداری کوت عبدالله و تمهیدات اجرایی جهت بهبود شرایط تردد در بلوار امام علی(ع) و با توجه به بار ترافیکی به وجود آمده ،رفع سد معبر و نارضایتی شهروندان شهرداری کوت عبدالله با استناد به مصوبه شورای تامین شهرستان کارون اقدام به ساماندهی دستفروشان سطح شهر،نموده و با تعریف مکان جایگزین و آماده سازی آن جابه جایی ماهی فروشان دستفروش عملیاتی گردید.سرپرست شهرداری کوت عبدالله با بیان اینکه ؛ قطعا این جانمایی و احداث بازارچه موقت در جهت کاهش مخاطرات ترافیکی همچون سد معب، ایجاد تصادفات ودیگر مشکلات به وجود آمده توسط دستفروشان بسیار موثر است.

مهندس کریم باوی در پایان گفت: بازارچه به صورت موقت در محل بلوار ۲۲ بهمن بین شکاره ۲ و یک برای استفاده دستفروشان احداث و شهرداری کوت عبدالله پس از احداث بازارچه دائم این عزیزان را به مکان مشخص شده منتقل خواهد نمود. از دستفروشان انتظار داریم ضمن همکاری با مجموعه شهرداری در مکان شناسایی شده مستقر شوند تا علاوه بر کاهش مخاطرات ترافیکی همچون تصادفات و رفع سد معبر بتواند به کسب و کار خود ادامه دهند، همچنین از شهروندان عزیز تقاضامندیم که همکاری لازم در خصوص اجرای این طرح با شهرداری کوت عبدالله داشته باشند.