بازدید از تاسیسات مخابراتی امیدیه
بازدید از تاسیسات مخابراتی امیدیه
بازدید از تاسیسات مخابراتی امیدیهبازدید از تاسیسات مخابراتی شهرستان امیدیه از سوی گارشناسان مربوطه در راستای بهبود وضعیت پوشش آنت دهی و اینترنت نقاط مختلف شهری و روستایی در این منطقه صورت گرفت.

به گزارش اندیشه خوزستان : باتوجه به هماهنگی های به عمل آمده توسط دفتر ارتباط مردمی حبیب آقاجری در شهرستان امیدیه و همچنین دریافت نظرات مردمی در ارتباط با وضعیت پوشش آنت دهی و اینترنت نقاط مختلف شهری و روستایی ، گروه کارشناسی وزارت ارتباطات در شهرستان حضور پیدا کردند.

این گروه کارشناسی ضمن بازدید میدانی از سایت های مخابراتی مختلف در سطح شهرستان، نقاطی را که مردم نسبت به پوشش آنتن و یا اینترنت آنها شکایت داشتند را مورد ارزیابی و تست های فنی و ماهواره ای قرار دادند.

نتیجه این بازدیدها و تست ها که حدود ۱۵ ساعت به طول انجامید ، به وزارت ارتباطات گزارش و پیگیری های لازم جهت رفع مشکلات صورت خواهد پذیرفت.

  • نویسنده : علی اکرمی