بازدید اصحاب محترم رسانه از پروژه ساماندهی وضعیت فاضلاب شهری اهواز
بازدید اصحاب محترم رسانه از پروژه ساماندهی وضعیت فاضلاب شهری اهواز
صبح امروز دوشنبه سی ام فروردین ماه، روند اجرایی پروژه ساماندهی وضعیت فاضلاب شهری اهواز در منطقه فاز چهار کوی ملت با حضور اصحاب محترم رسانه و مسئولین آب و فاضلاب استان و اهواز مورد بررسی قرار گرفت.

اعتبار این پروژه که کارفرمای آن آبفا اهواز است از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار می گردد.
در حال حاضر قرارگاه خاتم الانبیا(ص) به عنوان پیمانکار پروژه در حال فعالیت می باشد.
در این بازدید، دکتر حقیقی پور و دکتر باقری مدیران ارشد آبفا استان و اهواز به ارائه توضیحات فنی در خصوص پروژه مذکور پرداخته و در ادامه پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودند.