بازدید شهردار ، رئیس شورای شهر ، اعضای شورا و معاون عمرانی استانداری از پروژه تاریخی ۸بنگله
بازدید شهردار ، رئیس شورای شهر ، اعضای شورا و معاون عمرانی استانداری از پروژه تاریخی ۸بنگله
بازدید شهردار و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوستان از پروژه تاریخی ۸ بنگله و رویکرد سازمان بهسازی و نوسازی به احیا و مرمت تک بناهای فرسوده و تاریخی

به گزارش اداره ارتباطات سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز ، بازدید سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ با حضور امینی شهردار اهواز ، محمودی رئیس شورای شهر و اعضای شورا ، خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری و کهوازی سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی از پروژه تاریخی و میراثی ۸بنگله انجام شد.
لازم به ذکر است ، در راستای بازآفرینی و باز زنده سازی تک بنا های تاریخی شهر اهواز و با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف سازمان بهسازی و نوسازی احیای بافت های فرسوده و تاریخی است لذا رویکرد این سازمان به احیا و مرمت بناهای فرسوده و تاریخی در سطح کلانشهر اهواز می باشد که پروژه تاریخی و میراثی ۸بنگله یکی از آنهاست.