بازدید شهردار اهواز از منطقه محروم کوی گلدشت
بازدید شهردار اهواز از منطقه محروم کوی گلدشت
صبح امروز شهردار منتخب اهواز از منطقه محروم و کم برخوردار کوی گلدشت بازدید کرد.

در این بازدید ابراهیم نوشادی و همراهان از وضعیت خیابانها و پروژه های عمرانی و بهسازی و زیرسازی معابر کوی گلدشت بازدید کردند و در جریان مشکلات این منطقه قرار گرفت.

در این بازدید کعبی مدیر منطقه شش و مراد حسینی معاون خدماتشهری، شهردار اهواز را همراهی می کردند.

نوشادی در این بازدید بر لزوم تسریع در ساماندهی و بهسازی منطقه کوی گلدشت و رسیدگی به مشکلات این منطقه دستورات لازم را صادر کرد.