بازدید مشترک استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه دفع آبهای سطحی
بازدید مشترک استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه دفع آبهای سطحی
بازدید مشترک از پروژه دفع آبهای سطحی با حضور شریعتی استاندار خوزستان، شاعری شهردار اهواز و مراد حسینی سرپرست معاونت خدمات شهری صورت گرفت.

 

به گزارش امور ارتباطات معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز ، طی این بازدید روند اجرا و پیشرفت پروژه دفع آبهای سطحی و همچنین کاستی ها ی موجود مورد بررسی قرار گرفت.