بازسازی کامل دو دستگاه دیگ بخار در اداره تعمیرات اساسی مارون
بازسازی کامل دو دستگاه دیگ بخار در اداره تعمیرات اساسی مارون
با تلاش کارکنان مدیریت تعمیرات تجهیزات و ماشین‌آلات فرآیندی مناطق نفتخیز جنوب بازسازی کامل دو دستگاه دیگ بخار انجام شد.

به گزارش اندیشه خوزستان و به نقل از  روابط عمومی مناطق نفتخیز جنوب، در راستای اهداف سازمان و در جهت افزایش قابلیت اطمینان به دستگاهها در زمان تعمیرات اساسی و حفظ تولید صیانتی نفت، با تلاش شبانه روزی همکاران خدوم پرسنل مدیریت تعمیرات در تعمیرات اساسی مارون دو دستگاه دیگ بخار از رده خارج و غیر قابل استفاده، مجددا احیا شده و به چرخه عملیات بازگشتند ، دیگ های بخار نقش بسزائی در تعمیرات اساسی تجهیزات و کارخانجات عملیاتی دارند لازم به ذکر است امورکالای مدیریت تعمیرات و بخشی از ظرفیت خدمات پیمانکاری، در بازسازی کامل دیگ های بخار سهیم بودند.

خوشبختانه این تجهیزات پس از تست های لازم عملکردی عملیاتی گردیدند و باعث جلوگیری از خروج ارز و تحمیل بار مالی مضاعف بر سازمان گردید.