باغ فردوس اهواز، محل تغسیل قربانیان کرونایی
باغ فردوس اهواز، محل تغسیل قربانیان کرونایی
آرامستان باغ فردوس اهواز به عنوان محل جدیدی برای غسل و تدفین اموات کرونایی در نظر گرفته شده است.

آرامستان باغ فردوس اهواز به عنوان محل جدیدی برای غسل و تدفین اموات کرونایی در نظر گرفته شده است. در این آرامستان با شروع روز و آمدن اموات مراسم غسل، کفن و خاکسپاری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خاص انجام می‌شود. نماز میت نیز با حضور خانواده متوفی انجام می‌شود و تدفین نیز توسط ماموران آرامستان که مجهز به لباس مخصوص هستند انجام می‌شود.در روزهای اخیر و با توجه به وضعیت قرمز استان خوزستان و شهر اهواز، مراجعه به این مرکز افزایش یافته است.