باید مشارکت شهروندان را به همراه داشته باشیم
باید مشارکت شهروندان را به همراه داشته باشیم
علی اصغر اسداللهی در جمع فعالین فضای مجازی شهر اهواز گفت : خدمات شهری با باقی قسمت های شهرداری تفاوت های زیادی دارد چرا که ارائه خدمات به صد در صد شهروندان ، تمام گردشگران و تمام کسانی که فقط برای کار روزانه به اهواز می آیند از جمله وظایف خدمات شهری می باشد. بنابراین هر خدماتی و ارتقاء خدمتی باعث افزایش رضایتمندی می گردد.

علی اصغر اسداللهی در جمع فعالین فضای مجازی شهر اهواز گفت : خدمات شهری با باقی قسمت های شهرداری تفاوت های زیادی دارد چرا که ارائه خدمات به صد در صد شهروندان ، تمام گردشگران و تمام کسانی که فقط برای کار روزانه به اهواز می آیند از جمله وظایف خدمات شهری می باشد. بنابراین هر خدماتی و ارتقاء خدمتی باعث افزایش رضایتمندی می گردد.

معاون خدمات شهری اهواز ادامه داد: خدمات شهری دارای ۵ قسمت اصلی شامل فضای سبز ، زیبا سازی ، نگهداری تاسیسات الکترونیکی شهری ، امور نواحی و امورشهر و پیشگیری و کنترل نظارت شهری است. همچنین هفت سازمان شامل سازمان پارک ها و فضای سبز، پسماند ، آتش نشانی ، آرامستان ، زیباسازی و خدمات موتوری می باشد .

اسدالهی افزود: برای تمام این قسمت ها دو بخش نظارت است یکی نظارت مقیم که در منطقه و یا سازمان می باشد و دیگری نظارت عالی . که هرچه این نظارت ها تجمیع باشند کیفیت خدمات مناسب تر و با بهبود روزانه همراه است. بنابراین در بخش نظارت ها چه فضای سبز چه خدمات شهر و … بخش نظارت را تجمع کرده ایم و دستگاه های نظارت واسطه را حذف نمودیم که این خود چابکی سیستم را به همراه داشت.

وی ادامه داد: با توجه به وجود بخش های مختلف نمی توان یک روزه کاری را انجام داد چرا که نیاز به آموزش، ریزساخت و همراهی شهروندان است.

اسدالهی گفت : ما باید مشارکت شهروندان را به همراه داشته باشیم و این موضوع به شهرداری بسیار کمک می کند تا به اهداف و برنامه های خود برسد و در این خصوص نیز آموزش شهروندان و پرسنل موضوع بسیار حیاتی و مهمی می باشد .

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز افزود : موضوع بعدی انتخاب پیمانکاران و بررسی صلاحیت آنان است. پیمانکارانی که ما انتخاب می کنیم باید از لحاظ کیفی ، فنی و مالی توانایی انجام امور محوله را داشته باشند و بتوانند امتیازات لازم را به دست آورند.

وی گفت : در موضوع فضای سبز گونه های بومی این شهر فراموش شده اند و ما با همکاری دانشگاه و شرکت های مرتبط پیگیر هستیم تا با استفاده از این گونه های بومی  به عنوان هویت شهری استفاده نماییم.

اسدالهی بیان کرد : مسئله دیگر  شبکه آّب فضای سبز اهواز می باشد که  هم اکنون حدود ۱۷ تا ۱۹ درصد فضای سبز توسط تانکر آبیاری می گردد و بیش از ۶۰ درصد فضای سبز اهواز از آب پایدار برخواردار نیست و این جزو برنامه های شهرداری است که طی سه سال آینده از طریق آب پایدار و خام که از طریق تصفیه پساب بدست می آید فضای سبز را آبیاری نماییم.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز ادامه داد : در این خصوص نیز ما توافقات اولیه را با شرکت آبفااهواز به انجام رسانده ایم و سال آینده نیز کلنگ احداث این تصفیه خانه زده خواهد شد.

وی گفت : البته طرح های دیگری نیز برای فضای سبز از جمله نذر درخت ، باغ خاطره و … داریم و قصد داریم که با مشارکت شهروندان و راه اندازی سامانه ای فضای سبز را گسترش بدهیم.

اسدالهی در ادامه این نشست در خصوص گلایه برخی از حاضرین در مورد سامانه ۱۳۷ گفت : سامانه ۱۳۷ شهرداری اهواز نیاز به به روزرسانی  و ارتقاء دارد و پاسخگویی آن نسبت به نیاز شهروندان کم است .

معاون خدمات شهری شهرداری در موضوع پسماند نیز بیان داشت : ما دارای پسماند های مختلفی همچون خشک ، تر ، نخاله ، فضای سبز و  ویژه هستیم که اگر بتوانیم از مبدا جدا سازی صورت بگیرد  انتقال آنها هزینه کمتری را برای ما خواهد داشت و قصد داریم با بازیافت نخاله ها از آن ها سرمایه تولید نماییم که در این موضوع از تجربه دیگر شهرها مانند تهران و مشهد و دیگر شهر ها استفاده نماییم .

اسدالهی گفت :  هویت بخشی و احساس تعلق خاطر مردم به شهر در زیبا سازی اهواز دیده شده است و شهرداری با همکاری دانشکده هنر و سایر هنرمندان برنامه های فراوانی را پیش رو دارد که بخشی از آن را در شب عید خواهید دید .

وی در پایان گفت : برای بهبود وضعیت شهر اهواز باید مرحله به مرحله و با همکاری مردم و سازمان ها پیش رفت و این نیاز به زمان دارد .