فاز اول کارخانه پارس کیمیا کلر خوزستان افتتاح شد
فاز اول کارخانه پارس کیمیا کلر خوزستان افتتاح شد
فاز اول کارخانه پارس کیمیا کلر خوزستان (پارک کلر خوزستان) صبح امروز با حضور معاول اول رئیس جمهور افتتاح شد.

فاز اول کارخانه پارس کیمیا کلر خوزستان (پارک کلر خوزستان) با حضور اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس جمهور و همچنین علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز (۱۲ بهمن‌ماه) در شوشتر افتتاح شد.

فاز اول این کارخانه با ارزش ۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۳۰۰ نفر راه‌اندازی شده است.

میزان کلی سرمایه‌گذاری این کارخانه برای راه‌اندازی چهار فاز، ۶۶۰ میلیون دلار، با ارزش تقرببی صادرات سالیانه ۶۰۰ میلیون دلار و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۳ هزار و ۲۰۰ نفر است.