بدهی بدهکاران بانک کشاورزی مورد بخشودگی قرار می گیرد
بدهی بدهکاران بانک کشاورزی مورد بخشودگی قرار می گیرد
مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان از بخشودگی سود و جرائم تسهیلات بانکی خبر داد.

جهانپور معماریان مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان گفت:
تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث قهری مورد بخشودگی سود و جرائم قرار می گیرد.

مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان در خصوص چگونگی بخشودگی سود و‌ جرائم بانکی عنوان کرد:
اصل تسهیلات کشاورزان پس از تائید خسارت توسط کارگروه مربوطه به مدت سه سال امهال می شود.

جهانپور معماریان گفت:
شعب بانک کشاورزی خوزستان از هم‌ اکنون تا پایان سال جاری از ساعت۷:۳۰ تا ۱۸ همه روزه جهت امهال مطالبات کشاورزان آماده خدمت رسانی به مراجعان می باشد.