برنامه امتحانات پایانی دانشگاه صنعتی دزفول
برنامه امتحانات پایانی دانشگاه صنعتی دزفول
 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با اشاره به از آغاز امتحانات پایانی دانشجویان قدیمی از امروز (11 دی‌ماه)، گفت: امتحانات دانشجویان جدید نیز از دوم بهمن ماه آغاز خواهد شد.

علی ظاهرزاده ، با اشاره به جابه‌جایی یک هفته‌ای زمان برگزاری امتحانات پایانی، اظهار کرد: برای ورودی‌های قدیم دانشگاه یک هفته فرجه در نظر گرفتیم چراکه با توجه به مجازی بودن آموزش ممکن بود دانشجویان زمان زیادی برای مطالعه دروس پیش از آغاز امتحانات نداشته باشند، به این منظور یک هفته برنامه امتحانی را جابه‌جا کردیم.

وی افزود: برنامه امتحانات پایانی دانشجویان قدیمی قرار بود از چهارم دی ماه آغاز شود اما یک هفته جابه‌جا شد و از امروز آغاز شد. البته ساعت و روز امتحان تغییر نکرده و تنها یک هفته جا به جا شده است. امتحانات این دانشجویان تا ۲۵ دی ادامه دارد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ادامه داد: باتوجه به اینکه پذیرش دانشجویان جدید با تاخیر آغاز شده، برنامه این دانشجویان متفاوت است. امتحانات دانشجویان جدید از دوم تا دهم بهمن خواهد بود.

ظاهرزاده در پایان با اشاره به نحوه محاسبه نمرات پایانی گفت: ما هیچ وقت یک فرمول مشخص برای نحوه وارد کردن نمره پایانی دانشجو نداریم؛ برخی از اساتید امتحانات مستمر را در طول ترم برگزار می‌کنند و ممکن است به نمره پایانی اضافه کنند. اما برخی دیگر از اعضای هیات علمی همه نمره را به صورت کامل برای امتحان پایانی نگه می‌دارند. با توجه به شرایط هر درس ممکن است این وضعیت متغییر باشد. اما اساتید سعی کرده اند تا جایی که امکان دارد نمرات امتحانات پایانی را تقسیم کنند.