برگزاری جلسه چاره اندیشی در خصوص نخاله های ساختمانی سطح شهر به میزبانی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز
برگزاری جلسه چاره اندیشی در خصوص نخاله های ساختمانی سطح شهر به میزبانی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز
جلسه چاره اندیشی در خصوص نخاله های ساختمانی سطح شهر با حضور اسداللهی معاون خدمات شهری، ثابت قدم مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، دغاغله مدیرعامل سازمان خدمات موتوری، پژوهیده رییس سازمان فاوا، آهن جان مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز و نماینده سازمان حمل و نقل بار شهرداری اهواز در محل اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز برگزار شد.

برپایه این گزارش علی اصغر اسداللهی معاون خدمات شهری در خصوص مصوبات این جلسه گفت: در این جلسه مصوب شد طی مکاتبه ای با معاون عمرانی استانداری درخواست جلسه ای جهت هماهنگی بین دستگاهها و شرکت های خدمات رسان داشته باشیم که اولا در مورد تخلیه کلیه نخاله های ساختمانی و خاکهای حفاری در محل صفیره که مورد تایید منابع طبیعی است تصمیم گیری شود و ثانیا در عملیاتی هماهنگ دستگاههای خدمات رسان و شرکت ها به کمک شهرداری بیایند و اقدام به جمع آوری نخاله های سطح شهر نموده و در محل صفیره تخلیه نمایند.

وی افزود: همچنین مقرر شد خودروهای غیر مجاز و متخلف توسط پلیس راهور جریمه و سهمیه سوخت آنها کم شود و معاونت خدمات شهری و سازمان خدمات موتوری اقدام به فعال نمودن و رفع نقص GPS کلیه کامیونهایی که مجهز به سیستم GPS می باشند، نمایند.

معاون خدمات شهری شهرداری اهوازادامه داد: در این جلسه مصوب شد که سازمان خدمات موتوری بر فعالیت اسکیپ لودرها نظارت بیشتری نمایند تا فعالیتشان را با دقت بیشترو به نحو احسن انجام دهند و اداره کل ارتباطات اقدام به اطلاع رسانی نماید که از تاریخ ۱/۱۱/۱۴۰۰ محل تخلیه نخاله های ساختمانی، صفیره می باشد و هرگونه تخلیه نخاله در محلی غیر از صفیره ممنوع خواهد بود.

این مقام مسئول به دیگر مصوبات جلسه اشاره و عنوان کرد: مقرر شد با پلیس راه جهت عدم جلوگیری از فعالیت خودروهای حمل نخاله که دارای نقص و فاقد معاینه فنی هستند، تا زمانیکه شهر نسبتا از نخاله ها پاک شود، مکاتباتی صورت بگیرد و توسط معاونت فنی شهرداری نیز مسیر صفیره لکه گیری و آسفالت شده و همچنین روی پل منتهی به آن تا پیش از ۱/۱۱/۱۴۰۰ترمیم شود.

اسداللهی در پایان خاطرنشان کرد: در پایان مقرر شد مناطقی که هنوز مسئول بخش ضایعات را معرفی نکرده اندسریعا این شخص را معرفی کرده و خودروهای فاقد مجوز را نیز معرفی نموده و از تخلیه نخاله ها در سطح شهر جلوگیری نمایند.