بهبود معیشت مردم با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی
بهبود معیشت مردم با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی
سید کریم حسینی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تشریح موافقت نمایندگان با معافیت مالیاتی واردات داروهای ضروری فاقد مشابه تولید داخل و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی به یک درصد پرداخت

بهبود معیشت مردم با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی

سید کریم حسینی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تشریح موافقت نمایندگان با معافیت مالیاتی واردات داروهای ضروری فاقد مشابه تولید داخل و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی به یک درصد پرداخت و دراین‌باره اظهار کرد: این تصمیم درراستای هدف‌گذاری دولت سیزدهم و مجلس یازدهم برای بهبود معیشت مردم در‌جایگاه نخست اولویت‌ها اتخاذشده است.
وی افزود: به منظور بهبود معیشت مردم، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد درنظر گرفته شد. اقلامی که درسفره مردم تحت عنوان نیاز و کالا درنظر گرفته می‌شوند، در این لیست قرار دارند. افزون بر کالاهای اساسی برای مالیات واردات داروهای ضروری فاقد مشابه تولید داخل نیز تصمیم‌گیری شده است و معافیت مالیاتی رقم خورده است.
حسینی درباره موافقت نمایندگان با معافیت مالیاتی واردات داروهای ضروری فاقد مشابه تولید داخل تصریح کرد: دارو و کالاهای اساسی از مهم‌ترین نیازهای مردم و اهمیت‌شان غیرقابل‌انکار می‌باشد. دراین راستا می‌توان بیان داشت که مصوبه معافیت مالیاتی واردات داروهای ضروری فاقد مشابه تولید داخل و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی به یک درصد نتیجه مستقیم بر سفره مردم خواهد داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم بابیان اینکه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی تأثیر مثبتی در حوزه کشاورزی خواهد داشت، همچنین خاطرنشان کرد: دراین نشست ایراداتی نسبت به موضوعات و محصولات کشاورزی وارد شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم این مصوبه بیش از آنکه به نفع مردم باشد، به نفع کشاورزان خواهد بود و جای نگرانی ندارد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ادامه داد: نیاز امروز مردم، بهبود معیشت است. ضرورت داشت تصمیمی اتخاذ می‌شد که نقش تورم را از سفره مردم کاهش و تأثیر گرانی اقلام به موجب تورم را کمرنگ می‌ساخت.
عضو مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امیدواریم به زودی شاهد نتایج مثبت اقدام دولت و مجلس مبنی بر موافقت با معافیت مالیاتی واردات داروهای ضروری فاقد مشابه تولید داخل و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی به یک درصد باشیم.
وی در تبیین چشم‌انداز آتی این مصوبه متذکر شد: به طورحتم مجموعه اقداماتی که باهدف کاهش نقش تورم صورت می‌پذیرد، مورد رضایت مردم قرار خواهد گرفت و نتایج مثبتی نیز به همراه خواهد داشت.
او در پایان این گفت‌وگو و در پاسخ به اینکه مصوبه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی چه زمانی عملیاتی و اجرا خواهد شد، بیان کرد: پس از ارجاع مصوبه مذکور به شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس، چنانچه ایراد احتمالی وجود داشته باشد، برطرف خواهد شد و مصوبه به دولت تقدیم خواهد شد. امیدواریم پس از تقدیم مصوبه به دولت و با موافقت دولت، این مصوبه به زودی عملیاتی شود و تأثیر مثبت خود را بر سفره مردم بگذارد.