به دنبال تحقق شعار حمایت از تولید هستیم
به دنبال تحقق شعار حمایت از تولید هستیم
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت : در بورس کالا به دنبال حمایت از تولید داخل هستیم و امیدواریم شرکت بورس کالا بتواند در رونق تولید داخل، بهینه‌سازی، کشف قیمت و شفافیت در معاملات کالا نقش‌ موثری ایفا نماید.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت : در بورس کالا به دنبال حمایت از تولید داخل هستیم و امیدواریم شرکت بورس کالا بتواند در رونق تولید داخل، بهینه‌سازی، کشف قیمت و شفافیت در معاملات کالا نقش‌ موثری ایفا نماید.

امین ابراهیمی  ضمن اعلام خبر انتخاب مجدد شرکت فولاد خوزستان در هیات مدیره بورس کالا، گفت: امیدواریم شرکت بورس کالا در سال ۱۴۰۰ که به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، بتواند در رونق تولید داخل، بهینه‌سازی، کشف قیمت و شفافیت در معاملات کالا نقش‌ موثری ایفا نماید. در بورس کالا به دنبال حمایت از تولید داخل هستیم.
گفتنی است، در پایان مجمع عمومی شرکت بورس کالا، با نظر هیات مدیره این شرکت افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه شرکت بورس کالا به تصویب رسید.