بیش از ۵ میلیون زنبور تلنموس تولید شد
بیش از ۵ میلیون زنبور تلنموس تولید شد
زنبور تلنموس با هدف جایگزینی مبارزه بیولوژیکی به جای مصرف سموم شیمیایی در کشت و صنعت‌های نیشکری برای مبارزه با مهمترین آفت نیشکر یعنی کرم ساقه خوار به کار گرفته می شود.

مدیرعامل کشت و صنعت سلمان فارسی از تکثیر و پرورش بیش از پنج میلیون قطعه زنبور «تلنموس» برای اولین بار با هدف کمک به ارتقای کمی و کیفی محصول نیشکر خبر داد.

به گزارش  اندیشه خوزستان و به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، زنبور تلنموس با هدف جایگزینی مبارزه بیولوژیکی به جای مصرف سموم شیمیایی در کشت و صنعت‌های نیشکری برای مبارزه با مهمترین آفت نیشکر یعنی کرم ساقه خوار به کار گرفته می شود.

امین نصیریان افزود: این نوع زنبورهای بیولوژیک به همت پرسنل اداره گیاه‌پزشکی مدیریت مطالعات کاربردی تولید و در مزارع نیشکر رهاسازی شده است.

به گفته او، استفاده از زنبور تلنموس برای مبارزه با آفت ساقه خوار نیشکر، استفاده از سموم کشاورزی را به حداقل رسانده و با استفاده از این روش، کشاورزی پایدار و سالم در صنعت نیشکر مستقر شده است.