تشکر یوسفی از زحمات کادر درمان و پرسنل شرکت آبفای اهواز
تشکر یوسفی از زحمات کادر درمان و پرسنل شرکت آبفای اهواز
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از تلاش های شبانه روزی کادر درمان برای نجات جان بیماران کرونایی و پرسنل شرکت آبفای اهواز برای حل مشکل تامین آب قدردانی کرد.

مجتبی یوسفی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:

«امروز باید از دو گروه در ‎اهواز تشکر ویژه ای داشته باشم. اول پرستاران، پزشکان و ‎کادر درمان که شهادت گونه ایثارگری می کنند تا جان بیماران بی شمار کرونایی را نجات دهند.

دوم پرسنل و کارگران شرکت آبفای اهواز که با تمام توان، تاوان سال ها سوءمدیریت دولت ها در این بخش را به دوش کشیدند.»

انتشار گسترده ویروس کرونای انگلیسی در خوزستان باعث شده تا اکثر شهرهای این استان در شرایط بحرانی قرار گرفته و بر اساس آمار بیمارستان ها و مراکز درمانی استان تحت فشار مضاعف است.