تقدیر و تشکر پرسنل شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی از مدیر عامل مجموعه
تقدیر و تشکر پرسنل شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی از مدیر عامل مجموعه
تقدیر و تشکر پرسنل شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی از مدیر عامل مجموعهپرسنل شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به پاس فعالیت های انجام گرفته در خصوص رفاه کارکنان از مدیر عامل مجموعه تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

در متن این پیام تشکر آمده است ؛

بسمه تعالی
جناب آقای مهندس آتش زمزم

مدیرعامل محترم شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
با توجه به تلاش و پیگیری های شما در راستای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رفع مشکلات کارکنان و همچنین فراهم نمودن فضای صمیمانه در شرکت، بر خود لازم دانستیم تا به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را که از اعماق وجودمان برمی خیزد نسبت به شما اعلام نماییم.
امیدوار هستیم تا در پناه خداوند مهربان و زیر سایه عنایات پروردگار، همچنان از وجود ارزشمند و راهنمایی های گوهر بار شما بهره مند شویم.

ازطرف پرسنل شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی