تولد تولید در مخزن بنگستان میدان نرگسی
تولد تولید در مخزن بنگستان میدان نرگسی
با نفتي شدن چاه شماره 13 میدان نرگسی، براي نخستين بار امكان توليد نفت از مخزن بنگستان اين ميدان فراهم شد.

 

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی‌مناطق نفت خیز جنوب، میدان نفتی نرگسی در ۷۰ کیلومتری شمال شرقی بندر بوشهر و در منتهی الیه جنوب شرقی فروافتادگی دزفول و در مجاورت میادین رودک، سولابدر و گلخاری قرار دارد. طول و عرض تقریبی میدان به ترتیب ۲۸ و ۴ کیلومتر می باشد.

مخزن آسماری-جهرم میدان نرگسی در سال ۱۳۵۳ با حفر چاه شماره ۱ کشف گردید و از سال ۱۳۷۶ مورد بهره برداری قرار گرفت. تاکنون ۱۲ حلقه چاه در میدان حفاری شده و حدود ۹۷ میلیون بشکه نفت از این مخزن تولید صورت گرفته است.

پیش از این، تولید نفت تنها از مخزن آسماری-جهرم میدان نرگسی صورت می گرفته و مخازن بنگستان و خامی تولیدی نداشته اند. از میان ۱۲ حلقه چاه موجود، تنها دو حلقه (چاه های ۱ و ۸) جهت بررسی وضعیت مخزن بنگستان حفاری شده اند.

در چاه ۱ دو آزمایش ساق مته در مخزن بنگستان انجام شده که آزمایش اول در سازند بنگستان کاملا خشک و سیالی مشاهده نشده است. در آزمایش دوم در سیال مشاهده شده زیر شیر DCIP نفت با شاخص سبکی ۳۳.۴ بوده و به دلیل کندی رشد فشار و تخلخل پایین، مورد توجه قرار نگرفته است. آزمایش لایه آزمایی مکرر انجام شده توسط شرکت اکتشاف در چاه شماره ۸، بیانگر وجود آب در سازند سروک بوده است.

به منظور بررسی امکان تولید نفت از مخزن بنگستان، موقعیت شرق۰۱۵شمال در سال ۹۶ ارائه و اخیرا به عنوان چاه نرگسی-۱۳ در قالب طرح توسعه ۲۸ مخزن حفاری گردید که پس از تکمیل در سازند سروک و اسیدکاری حفره باز در حضور دکل برای نخستین بار امکان تولید نفت از مخزن بنگستان با دبی تقریبی۳۰۰۰ بشکه در روز و فشار سرچاهی ۱۶۰۰ پام فراهم گردید.

شایان ذکر است برنامه ریزی های لازم جهت اخذ آزمایشات تکمیلی، تعیین میزان نفت درجا، ذخیره قابل استحصال و فازهای توسعه ای مخزن بنگستان نرگسی در در دست بررسی است.