جریمه نقدی نفت مسجد سلیمان برای دیدار با سایپا
جریمه نقدی نفت مسجد سلیمان برای دیدار با سایپا
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تیم نفت مسجدسلیمان صادر کرد

به گزارش اندیشه خوزستان ، در احکام صادره آمده است دیدار تیم های نفت مسجدسلیمان و سایپا تهران در هفته دوم در حالی برگزار شد که به دلیل حضور چند تماشاگر از تیم نفت مسجد سلیمان و فحاشی به بازیکن تیم مقابل، تیم نفت مسجد سلیمان به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.

همچنین سید مجید حسینی، سرمربی تیم نفت مسجدسلیمان به دلیل استنکاف از اجرای حکم محرومیت به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.