جشنواره شکرستان عامل مهمی برای پیوند صنعت و فرهنگ است
جشنواره شکرستان عامل مهمی برای پیوند صنعت و فرهنگ است
مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان تداوم برگزاری این جشنواره، فرصتی برای برگزاری آن در سطح فراملی با حضور کشورهای همسایه به منظور معرفی صنعت نیشکر و بازاریابی این محصول ایجاد می‌کند و همچنین به افزایش اعتماد به این صنعت بین جامعه محلی می‌انجامد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان گفت که برگزاری منظم و شایسته جشنواره برداشت ملی نیشکر ضمن افزایش همدلی و هم افزایی مردم و اقوام و فرهنگ‌ها، عامل مهمی برای پیوندزدن صنعت و فرهنگ است.

به گزارش دبیرخانه جشنواره شکرستان، محمدحسین ارسطوزاده، امروز سه شنبه (۱۷ آبان ۱۴۰۱) در نشست خبری دومین جشنواره ملی برداشت نیشکر (شکرستان ۱۴۰۱) با حضور دکتر عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: همکاری و تعامل میان اداره کل میراث فرهنگی و شرکت نیشکر قدمت دیرینه ای دارد و اخیراً به ویژه در دو سال اخیر به اوج خود رسیده‌است.

وی با اشاره به اهتمام و تدبیر مجموعه نیشکر به مسئله مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد که با روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر نشست‌هایی برگزار شده و توافق کردیم که این همکاری محدود به جشنواره نباشد و براساس برنامه مدون و در قالب بسته گردشگری در طول سال انجام شود.

ارسطوزاده با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، مذهبی و دفاع مقدس در پیرامون مزارع نیشکر گفت: گردشگری روستایی یک مقوله نشاط آور و پراهمیت است که می‌تواند به توسعه اقتصادی و فرهنگی پایدار و همچنین نشاط اجتماعی منجر شود.

وی بر ضرورت امکان‌سنجی روستاهای حوزه نیشکر گفت: گردشگری روستایی نیازمند برنامه مدون مشترک است و ما آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را داریم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان تداوم برگزاری این جشنواره، فرصتی برای برگزاری آن در سطح فراملی با حضور کشورهای همسایه به منظور معرفی صنعت نیشکر و بازاریابی این محصول ایجاد می‌کند و همچنین به افزایش اعتماد به این صنعت بین جامعه محلی می‌انجامد.

دومین ملی برداشت نیشکر (شکرستان ۱۴۰۱) از ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه به مدیریت منصور همدان نژاد و دبیری ولید البوناصر، توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و خانه مطبوعات استان در کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر برگزار می‌شود.