جلسه شورای فرهنگی مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد
جلسه شورای فرهنگی مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد
جلسه شورای فرهنگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار گردید.

در این جلسه برنامه های فرهنگی مناطق نفتخیز در تابستان پیش رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در این جلسه مهندس دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب فرهنگ و کار فرهنگی را اساس همه ی مسائل دانست و بیان داشت: تقویت روح مسئولیت پذیری در حوزه ی کار، و افزایش غیرت دینی در جامعه از آثار یک کار فرهنگی موثر می باشد.

وی همچنین بر ظهور خلاقیت و ایده های جدید در کار فرهنگی تاکید کرد.

در این نشست فرمانده حوزه شهید تندگویان، رئیس آموزش معارف اسلامی، مدیر عملیات غیر صنعتی، سرپرست روابط عمومی، مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید و رئیس امور ورزش گزارشی از برنامه های فرهنگی انجام شده و برنامه های تابستان پیش رو ارائه دادند و بر نگاه جدید به حوزه ی فرهنگ و کار فرهنگی تاکید کردند.

در پایان نشست، پیگیری جهت تهیه ی پیوست های فرهنگی و تشکیل کارگروه های تخصصی حوزه فرهنگ و فضای مجازی تصویب شد.