جوان نخبه خوزستانی مدیرعامل فارسیت شد
جوان نخبه خوزستانی مدیرعامل فارسیت شد
پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر بومی گزینی و توجه به نخبگان در انتصابات روز گذشته دکتر ناصر اخلاقی جوان نخبه در راستای بیانیه گام دوم انقلاب و استفاده از ظرفیت جوانان تحصیلکرده به مدیرعاملی این شرکت منصوب شد.

وی فارغ التحصیل دکتری شیمی از دانشگاه دولتی تهران است که در رزومه خود معاونت در دانشگاه ، مدیر برنامه علمی، مدیریت در شرکت های پتروشیمی و سیمانی را در کارنامه دارد.

بانیان وضع موجود به دلیل ضعف عملکردی این شرکت قدیمی را در آستانه تعطیلی قرارداده اند که هم اکنون از طرف مدیران انقلابی و با کمک از ایده های دانش بنیانی شاهد تحول در این شرکت خواهیم بود.

ترکیب علم و تجربه و دارا بودن معیارهای انقلابی بودن، مردمی‌بودن، کارآمدی، پاک‌دستی و فسادستیزی قطعا باعث تحویل در این شرکت خواهد شد.