تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ WhatsApp Image 2022-02-11 at 1.28.18 PM مدیران و کارکنان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی همگام با سایر اقشار ملت، با حضور پرشور، انقلابی و گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه حماسه ای به یادماندنی دیگری خلق کرده و یکبار دیگر وفاداری خود را به آرمان های انقلاب ثابت کردند.

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۴۰۰
WhatsApp Image 2022-02-11 at 1.28.18 PM
مدیران و کارکنان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی همگام با سایر اقشار ملت، با حضور پرشور، انقلابی و گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه حماسه ای به یادماندنی دیگری خلق کرده و یکبار دیگر وفاداری خود را به آرمان های انقلاب ثابت کردند.