حفاری چاه توسعه ای ۳۷۵ مارون با کاربست دستگاه حفاری ۶۵ فتح شرکت ملی حفاری ایران آغاز شد
حفاری چاه توسعه ای ۳۷۵ مارون با کاربست دستگاه حفاری ۶۵ فتح شرکت ملی حفاری ایران آغاز شد
در اجرای طرح توسعه ۲۸ مخزن در مناطق نفتخیز جنوب، عملیات حفاری چاه توسعه ای شماره ۳۷۵ در میدان نفتی مارون با کاربست دستگاه حفاری ۶۵ فتح ناوگان شرکت ملی حفاری ایران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، رضا مهدی پور مدیر پروژه های حفاری غیرکلید در دست این شرکت در طرح توسعه ۲۸ مخزن در این باره توضیح داد: حفاری این چاه در چارچوب همکاری ملی حفاری با شرکت پتروگوهر فراساحل کیش از شرکت های زیر مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) صورت می پذیرد.

وی با بیان اینکه همکاری شرکت ملی حفاری با شرکت پتروگوهر بر روی پروژه میدان های نفتی مارون ۶ و لالی تمرکز دارد، گفت: دستگاه حفاری ۶۵ فتح از دکل های سنگین ناوگان شرکت که حفر و تکمیل ۳۲ حلقه چاه به متراژ بیش از ۱۲۰ هزار متر را در کارنامه دارد در این مخزن فعالیت می نماید.

مهدی پور افزود: در ارتباط با پروژه پیش گفته، دستگاه حفاری ۶۸ فتح نیز دو حلقه چاه در میدان مارون و لالی را به اتمام رساند و هم اکنون حفر یک حلقه چاه توسعه ای دیگر را در میدان لالی در حال انجام دارد.