حل مشکل اقتصاد و بیکاری، مسیر توسعه خوزستان را هموار می‌کند
حل مشکل اقتصاد و بیکاری، مسیر توسعه خوزستان را هموار می‌کند
 استاندار خوزستان گفت: باید بتوانیم مشکل اقتصاد خوزستان و بیکاری استان را حل کنیم و اگر بتوانیم چنین کاری انجام دهیم مسیر توسعه استان هموار خواهد شد.

صادق خلیلیان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که شامگاه ۱۹ شهریورماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه خوزستان ظرفیت های بسیار متنوع و گسترده ای دارد و باید بتوانیم این ظرفیت ها را فعال کنیم.

وی افزود: باید بتوانیم ظرفیت های خوزستان را پشتوانه اقتصاد استان و کشور کنیم و بیکاری را در خوزستان به کمک این ظرفیت ها کاهش دهیم.

استاندار خوزستان گفت: اگر بتوانیم بیکاری را در خوزستان کاهش دهیم، سایر ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان ارتقا پیدا خواهند کرد.

خلیلیان عنوان کرد: باید بتوانیم مشکل اقتصاد خوزستان و بیکاری استان را حل کنیم و اگر بتوانیم چنین کاری انجام دهیم مسیر توسعه استان هموار خواهد شد.

وی ادامه داد: مسیر توسعه خوزستان باید با کمک بخش خصوصی و فعالان مرتبط با اقتصاد و بخش مردمی شکل بگیرد و باید در چهارچوب سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از این ظرفیت استفاده کنیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: باید در جهت بهبود وضعیت رفاه مردم خوزستان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد و همچنین برای این کار باید از بخش خصوصی فعال در استان حمایت کرد.