حمایت نیشکر از بازگشت رونق به کارخانه قند اهواز
حمایت نیشکر از بازگشت رونق به کارخانه قند اهواز
دکتر عبدعلی ناصری در این بازدید از اعلام آمادگی شرکت توسعه نیشکر برای همکاری و کمک به رونق تولید کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز خبر داد و توسعه کشت چغندرقند در زمین‌های آیشی صنعت نیشکر را گامی هدفمند برشمرد که سبب رونق تولید در این کارخانه می‌شود.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به همراه جمعی از مدیران نیشکری به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع تولید از کارخانه تصفیه قند و شکر اهواز بازدید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر عبدعلی ناصری در این بازدید از اعلام آمادگی شرکت توسعه نیشکر برای همکاری و کمک به رونق تولید کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز خبر داد و توسعه کشت چغندرقند در زمین‌های آیشی صنعت نیشکر را گامی هدفمند برشمرد که سبب رونق تولید در این کارخانه می‌شود.

وی به اقدامات حمایتی شرکت توسعه نیشکر اشاره کرد و گفت، در مهرماه سال گذشته بیش از ۲۲۱ هکتار از اراضی آیشی کشت و صنعت نیشکر دهخدا به منظور تامین بخشی از چغندرقند کارخانه قند و تصفیه شکر، زیر کشت این محصول رفت و در سال زراعی جاری نیز برنامه‌هایی حمایتی در نظر گرفته شده است.

افزایش سطح زیر کشت چغندرقند در اراضی آیشی

به گفته مدیرعامل توسعه نیشکر، افزایش سطح زیر کشت چغندرقند به ۴۰۰ هکتار در صنعت نیشکر یکی از این برنامه‌های حمایتی این شرکت از رونق تولید کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز است.

ناصری، ارسال تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین همراهی نیروهای متخصّص نیشکری در تعمیرات اساسی خط تولید کارخانه قند و تصفیه شکر را از دیگر اقدامات این شرکت برشمرد.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد، در سالی که مزیّن به شعر «رشد تولید» است، رفع موانع بر سر راه تولید و کمک به احیای صنایع، راهبردی مؤثر در ایجاد اشتغال و خودکفایی کشور است.

قدردانی از حمایت‌های صنعت نیشکر

در این بازدید، مدیرعامل کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز نیز از تعامل و همراهی مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر قدردانی کرد و خواستار حمایت‌های مسئولین استانی برای احیای کامل این کارخانه شد.

شرکت تولیدی قند و تصفیه اهواز در کیلومتر ۱۴ جاده دغاغله قرار گرفته و اشتغالی بالغ بر ۳۰۰ نفر ایجاد کرده است.