خوزستان چقدر از رعایت پروتکل‌ها عقب است؟
خوزستان چقدر از رعایت پروتکل‌ها عقب است؟
 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خوزستان حدود ۶۵ درصد است در حالی که میزان ایده‌آل رعایت پروتکل‌ها ۹۵ درصد است؛ رعایت کمتر از ۹۵ درصدی، نشان‌دهنده این است که خطر بیماری وجود دارد.

 

دکتر سیدمحمد علوی ، با اشاره به آخرین وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خوزستان اظهار کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مناطق و اصناف مختلف متفاوت است؛ میزان رعایت در مناطق واقع در محدوده شهر خوب است اما در مناطق حاشیه شهر، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی کم است.

وی افزود: رعایت پروتکل‌ها در برخی اصناف خوب و در برخی اصناف ضعیف است؛ به طور مثال در نانوایی‌ها و جایگاه‌های سوخت پایین است و در پاساژها نیز زیاد خوب نیست.

علوی بیان کرد: در مجموع، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خوزستان حدود ۶۵ درصد است در حالی که میزان ایده‌آل رعایت پروتکل‌ها ۹۵ درصد است؛ رعایت کمتر از ۹۵ درصدی، نشان‌دهنده این است که خطر بیماری وجود دارد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: هر چند میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خوزستان نسبت به برخی استان‌های کشور بالا نیست اما نسبت به گذشته بهتر شده است.

وی با اشاره به اهمیت فوق‌العاده رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مناطقی که تراکم جمعیت وجود دارد، افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی به تراکم جمعیت بستگی دارد؛ به طور مثال در مناطق روستایی و عشایری تراکم جمعیت پراکنده است و حتی اگر رعایت پروتکل‌ها کمتر باشد، به دلیل پراکندگی جمعیت میزان موارد بیماری کمتر است.

علوی بیان کرد: علاوه بر شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی، باید تهویه مناسب، شست‌وشو و ضدعفونی اماکن، توجه به افراد سالمند، شناسایی بیماران و موارد دیگر نیز انجام شوند تا بیماری کنترل شود که خوشبختانه فعلا کنترل شده است.