دعوت سنگنورد خوزستانی به اردوی تیم‌ملی
دعوت سنگنورد خوزستانی به اردوی تیم‌ملی
 ورزشکار خوزستانی به اردوی سال ۱۴۰۰ تیم‌ملی سنگنوردی فراخوانده شد.

اولین مرحله اردوی تیم‌ملی سنگنوردی در رشته‌های سرعت، سرطناب، بولدرینگ آقایان و بانوان تیم‌ملی امید و بزرگسالان در سال ۱۴۰۰، از بیستم فروردین‌ماه در تهران آغاز می‌شود که در لیست دعوت شدگان نام یک خوزستانی دیده می‌شود.

علی طاهری از خوزستان در رشته‌های سرطناب و بولدرینگ به این اردو دعوت شده است.

در رشته‌های سرطناب و بولدرینگ، ۲۷ ورزشکار به اردوی تیم‌ملی فراخوانده شده‌اند.