دفاع مقدس از نگاه آمار
دفاع مقدس از نگاه آمار
هشت سال دفاع مقدس، حدیث ماندگار پایداری، دلاوری و فداکاری ملتی اسـت کـه در راه دفاع از مکتب، انقلاب و وطن اسلامی خویش، قله هاي بلند رشادت و شهادت را درنوردید و دشمن را در رسیدن بـه اهداف خود ناکام گذاشت. تحمیل جنگ هشت ساله بـه ایران، دومین موج اتحاد و حرکت مردمانی را در پی داشت کـه برای آزاد زیستن، بهای بسیار پرداخته بودند ودر این عرصه، با ایمانشان چنان بـه مبارزات خود بعد معنوی بخشیدند.

 

آمار تسلیحاتی و نیروی نظامی دو کشور در آخر جنگ بیانگر بخشی از این نابرابری تسلیحاتی و نیروی نظامی دو کشور اسـت.

 

هواپیمای جنگی:

موجودی ایران: ۲۰۰ فروند؛ موجودی عراق: ۶۱۰ فروند + ۹۰ فروند هواپیمای آمریکایی و اروپایی کـه در ناوهای این کشورها در خلیج فارس بودند.

 

هلی کوپتر «هلیکوپتر»:

موجودی ایران: ۳۰۰ فروند؛ موجودی عراق: ۳۲۵ فروند+تعدادی هلیکوپتر کـه درناوهای کشور هـای غربی درخلیج فارس بود.

 

تانک و خودروی زرهی:

موجودی ایران: ۱۰۵۰ دستگاه؛ موجودی عراق: ۶۲۳۰ دستگاه.

 

توپخانه دور برد:

موجودی ایران: ۶۰۰ دستگاه؛ موجودی عراق: ۳۹۰۰ دستگاه.

 

نیروی نظامی:

موجودی ایران: ۶۵۵۰۰۰ نفر؛ موجودی عراق: ۸۰۰۰۰۰ نفر.

  • نویسنده : ستاره موسوی - اندیشه خوزستان