دیدار رییس جمهور با تولیدکنندگان و کارآفرینان
دیدار رییس جمهور با تولیدکنندگان و کارآفرینان
یرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری از دیدار رییس جمهور با تولیدکنندگان و کارآفرینان خبر داد.

متن توییت محمدمهدی رحیمی به شرح زیر است:

ریاست جمهور امشب در نشستی ۴ساعته میزبان تولیدکنندگان و کارآفرینان بودند.

جلسه ای جدی و کارشناسی که نظرات ۱۸تولیدکننده و سخنان دکتر رئیسی و دکتر فرزین آنرا کاملا عملیاتی و مسئله محور کرد.

۲۰نفر هم در حاشیه مسائل خود را مطرح کردند.

دغدغه کارآفرینان برای ایران دیدنی و امیدآفرین بود.