رضا امینی به عنوان شهردار اهواز انتخاب شد
رضا امینی به عنوان شهردار اهواز انتخاب شد
سید محمد جواد رضوی عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت : بعد از بررسی حدود 40 نفر از معرفی شدگان برای تصدی سمت شهرداری اهواز ، شورای اسلامی شهر انتخاب خود را انجام داد.

وی بیان داشت : اعضای شورای ششم با پیگیری ها و بررسی های شبانه روزی و نشست های بی وقفه، رضا امینی را برای انتخاب شهردار اهواز مناسب دانستند .

رضوی ادامه داد : جناب رضا امینی سوابقی همچون شهردار منطقه ۸ اصفهان و ریاست شورای اسلامی شهر اصفهان را در کارنامه خود دارد که تجربه وی می تواند به شکوفایی شهر اهواز کمک نماید.

رضا امینی دارای مدرک کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی است او شهردار سابق شهرداری منطقه هشت و مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان بوده است. امینی ریاست شورای چهارم شهر را به عهده داشت.