رفع تصرف از ۱۵۴۰ هکتار اراضی تصرف شده در خوزستان
رفع تصرف از ۱۵۴۰ هکتار اراضی تصرف شده در خوزستان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از رفع تصرف 1540 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان خبر داد.

به گزارش  اندیشه خوزستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، عباس حسینی پویا گفت: طی یکسال گذشته ۶۰۰ پرونده مرتبط با تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی در محاکم قضایی استان تشکیل شد که برای ۷۰ درصد از این پرونده ها حکم صادر شده است.
وی ارزش ریالی اراضی اعاده شده به دولت در خوزستان طی یک سال گذشته را بیش از ۳۰۴ میلیارد ریال برآورد کرد.
حسینی پویا گفت: در همین مدت ۵۳ هکتار اراضی زراعی و باغات استان خوزستان به وضع سابق اعاده شد و برای ۵۳۹ نفر متهم نیز پرونده قضایی تشکیل شد.