سرپرست جدید سازمان عمران شهرداری اهواز منصوب شد
سرپرست جدید سازمان عمران شهرداری اهواز منصوب شد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری اهواز؛ طی حکمی از سوی رضا امینی شهردار اهواز، آقای عباس دغاغله با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان عمران شهرداری اهواز منصوب گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری اهواز؛ طی حکمی از سوی رضا امینی شهردار اهواز، آقای عباس دغاغله با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان عمران شهرداری اهواز منصوب گردید.

گفتی است پیش از این محمد لفیتی سرپرستی سازمان عمران شهرداری اهواز را بعهده داشت.