سهم خواهی در قاموس مجلس و دولت انقلابی نیست
سهم خواهی در قاموس مجلس و دولت انقلابی نیست
سخنگوی‌ هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نامه دعوت ۲۲۰ نماینده از رئیسی گفت که امضاکنندگان این نامه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند.

سید نظام الدین موسوی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«بنده نویسنده نامه دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از آیت الله رئیسی بوده و بسیاری امضاها را اینجانب اخذ کردم. امضاکنندگان نامه هیچگاه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند.

‏رئیس جمهور طبق قانون وزرا را معرفی و نمایندگان طبق قانون بررسی می کنند.

‏سهم خواهی در قاموس مجلس و دولت انقلابی نیست.»