شهردار کوت عبدالله انتخاب شد
شهردار کوت عبدالله انتخاب شد
 به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرداری کوت عبدالله مهندس کریم باوی سرپرست شهرداری کوت عبدالله درجلسه شورای اسلامی شهر کوت عبدالله که با دستور انتخاب شهردار برگزارشد با 5 رای به عنوان شهردار کوت عبدالله انتخاب شد*

گفتنی است که شورای اسلامی شهر کوت عبدالله با توجه به کارنامه یک ماهه موفق ایشان در دوره سرپرستی و با اتکا به گزینه بومی و کارآمد مهندس کریم باوی را به عنوان شهردار کوت عبدالله انتخاب کردند.*