شکوفایی نیشکر مرهون مدافعانِ سنگر تولید
شکوفایی نیشکر مرهون مدافعانِ سنگر تولید
گوهر تابانِ ایران، ثمره‌ی خونِ دل‌ها و رنج دوران کسانی است که «سنگر» را مقدس دانسته و زمانی در «خاکریز دفاع»، از خاک به افلاک رسیدند تا وطن جاودانه بماند و زمانی دیگر، در سنگر تولید جان فشاندند تا بنیانِ اقتصاد، در برابر تحریم‌ها، مقاوم و استوار بماند.

گوهر تابانِ ایران، ثمره‌ی خونِ دل‌ها و رنج دوران کسانی است که «سنگر» را مقدس دانسته و زمانی در «خاکریز دفاع»، از خاک به افلاک رسیدند تا وطن جاودانه بماند و زمانی دیگر، در سنگر تولید جان فشاندند تا بنیانِ اقتصاد، در برابر تحریم‌ها، مقاوم و استوار بماند.
مناسبتِ اردیبهشتی روز کارگر، فرصتی برای به یادآوری مجاهدت‌ها و از خودگذشتگی‌های جهادگران سنگر تولید است که کمر همت به آبادانی ایران اسلامی بسته اند تا با تلاش و همدلی، آینده بهتری را برای کشورمان رقم زنند.

گوهر تابانِ ایران، ثمره‌ی خونِ دل‌ها و رنج دوران کسانی است که «سنگر» را مقدس دانسته و زمانی در «خاکریز دفاع»، از خاک به افلاک رسیدند تا وطن جاودانه بماند و زمانی دیگر، در سنگر تولید جان فشاندند تا بنیانِ اقتصاد، در برابر تحریم‌ها، مقاوم و استوار بماند.

صنعت بزرگ توسعه نیشکر قدردان جهادگران سنگر تولید است که با اراده‌ای پولادین از خاک شور، شیرینی می آفرینند. اگر دشتی سبز در دل خوزستانِ سرافراز جوانه زده، به همت کسانی است که با ایمانی سترگ و دست های پینه بسته، رویش جوانه های امید از دل خاک را به نظاره نشستند و هر بحرانی را در سایه سختکوشی به فرصت شکوفایی بدل کرده و نغمه شیرینی و طراوت را جاری ساختند.

چرخش دست کارگران، امتداد رگه‌های حیات در مجاری هستی است؛ دست هایی که بی وقفه حتی در میانه کرونا با ایثار قامت نیشکر را در زمین افراشته نگه داشتند و شهد شیرینی را در کارخانه ها به ارمغان آوردند و حلاوت و شیرینی تولید شکر را به ثمر نشاندند.

ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر به همه خانواده بزرگ توسعه نیشکر، از تلاش های شبانه روزی کارگران خستگی‌ناپذیر صنعت نیشکر که همانند جان به کالبد این شرکت حیات و زندگی می‌بخشند، تشکر می‌کنم و برای یکایک آنان عزت روزافزون از درگاه خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.

دکتر عبدعلی ناصری
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی