طلوع امید در مزارع نیشکر
طلوع امید در مزارع نیشکر
 جوانه‌های سبز نیشکر، نمادی از شروعی تازه و نویدی از یک زندگی شیرین است؛ این جوانه‌ها در هر طلوع، قامت‌شان به سوی آسمان کشیده‌تر می‌شود؛ هر صبح، زندگی در بند بند وجودشان جریان می‌یابد.

جوانه‌های نیشکر در طلوع دل‌انگیز آفتاب، نمایی تماشایی و شکوهی ابدی دارند؛ خورشید، هر صبح، با نور طلایی‌رنگ‌اش، مزارعِ نیشکر را همچون تابلویی زیبا، می‌آراید و جوانه‌های سبز امید را در آغوش خود می‌گیرد؛ این منظره‌ی زیبا، در دل انسان‌ها احساسی از شگفتی و زیبایی ایجاد می‌کند.

جوانه‌های سبز نیشکر، نمادی از شروعی تازه و نویدی از یک زندگی شیرین است؛ این جوانه‌ها در هر طلوع، قامت‌شان به سوی آسمان کشیده‌تر می‌شود؛ هر صبح، زندگی در بند بند وجودشان جریان می‌یابد. این جوانه‌ها در پرتور طلایی رنگ نور طلوع آفتاب، احساس شادابی و امید را در دل‌ِ نیشکرمردانی می‌کارند که هم در دل شب هم در روشنایی روز، برای تراوش شیرینی‌ نیشکرها، از جانِ دل مایه می‌گذارند.

سرکشی صبحگاهی دکتر ناصری مدیرعامل توسعه نیشکر به همراهی نیشکرمردان این صنعت از مزارع نیشکر همگام با طلوع آفتاب، نشان از همّتی دارد که به آینده‌ای شیرین برای خوزستان و ایران ختم خواهد شد؛ آینده‌ای سرشار از امید، آبادانی و سرزندگی.